La Marató de TV3 2014 finançarà tres projectes del Centre de Genètica Cardiovascular

La Marató de TV3 2014 finançarà tres projectes del Centre de Genètica Cardiovascular

Els tres projectes rebran un total de prop de 600.000 €

La Marató de TV3 ha premiat els següents projectes.

 · “Avaluació patofisiològica i terapèutica de cardiomiòcits derivats de cèl·lules mare induïdes pluripotents (iPS) provinents de pacients.” de la doctora Fabiana Silvia Scornik Gerzenstein, que proposa l’ús de cèl·lules mare induïdes pluripotents provinents de pacients amb síndrome de Brugada, per aprofundir en l’estudi de les alteracions elèctriques i en els desencadenants de la mort sobtada.

· “ · “Detecció precoç i prevenció de la mort sobtada neonatal mitjançant l’ús de l’electrocardiograma i l’estudi genètic d’ultra seqüenciació massiva.” del doctor Òscar Campuzano Larrea, que investigarà la vàlua del cribratge electrocardiogràfic i genètic dels nounats en la detecció de risc de mort sobtada.

Bases genètiques i moleculars de la miocardiopatia arritmogènica de ventricle dret: translació a la clínica.” del doctor Ramon Brugada Terradellas, que investigarà les bases moleculars de la miocardiopatia aritmogènica i les seves implicacions clíniques, amb l’ús de pacients i models animals i cel·lulars.

 

 

Centre de Genètica Cardiovascular
IDIBGI C/ Dr Castany s/n
Parc Hospitalari Martí i Julià (M-2)
17290 Salt, Girona
Tel: 872 987087
gencardio.diagnostics@gencardio.com