Una nova doctora de GenCardio

La Mireia Alcalde va defensar la tesi doctoral “Paper de la placofilina-2 en la miocardiopatia aritmogènica de ventricle dret: bases genètiques i mecanismes moleculars” dirigida per Ramon Brugada i Oscar Campuzano.

Enhorabona Mireia.

 

Centre de Genètica Cardiovascular
IDIBGI C/ Dr Castany s/n
Parc Hospitalari Martí i Julià (M-2)
17290 Salt, Girona
Tel: 872 987087
gencardio.diagnostics@gencardio.com