• Un esforç multidisciplinar

    Un esforç multidisciplinar

Marcel Verges

Marcel Verges

Investigador Senior

 

1989. Llicenciat en Ciències Biològiques per la Univ. de Barcelona

1990. Tesina / Grau de Llicenciat en Biologia per la Univ. de Barcelona

1994. Doctor en Ciències Biològiques per la Univ. de Barcelona; Tesi realitzada al Dep. de Biologia Cel·lular de la Fac. de Medicina.

1995 – 2004    investigador postdoctoral al Univ. of California School of Medicine, San Francisco:

1995 – 1999    com a Postdoctoral Fellow al Cardiovascular Research Inst. & Dep. of Anatomy

1999 – 2003    com a Postgraduate Researcher al Dep. of Anatomy

2003 – 2004    com a Assistant Specialist al Dep. of Anatomy

2005 – 2009    cap de laboratori al Centro de Investigación Príncipe Felipe, Valencia (amb contracte Ramón y Cajal)

2010 – actual  Professor Lector per la Univ. de Girona – Fac. de Medicina – i investigador al Centre de Genètica Cardiovascular (Univ. de Girona / Institut d’Investigació Biomèdica de Girona).

Línia de recerca: Tràfic intracel·lular i localització de canals iònics

Centre de Genètica Cardiovascular
IDIBGI C/ Dr Castany s/n
Parc Hospitalari Martí i Julià (M-2)
17290 Salt, Girona
Tel: 872 987087
gencardio.diagnostics@gencardio.com