• Un esforç multidisciplinar

    Un esforç multidisciplinar

Sara Pagans

Sara Pagans

Investigadora Senior

1997. Llicenciada en Bioquímica per la Universitat Autònoma de Barcelona
2003. Doctora en Bioquímica i Biologia Molecular per la Universitat Autònoma de  Barcelona.  Tesi  doctoral  realitzada  al  l’Institut  de  Biologia  Molecular de Barcelona (IBMB‐CSIC).  
Del 2003 al 2010, investigadora postdoctoral al Gladstone  Institutes‐University of California, San Francisco.

Actualment, investigadora al Centre de Genètica Cardiovascular de la Universitat de Girona (UdG) ‐ Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IdIBGi). Gaudeix  d’una  Marie  Curie  International  Reintegration Grant i ha obtingut un Ramón y Cajal en l’àrea de Biomedicina.

Línia de recerca: Estudi dels mecanismes moleculars que regulen l’expressió dels canals iònics cardíacs. 

Centre de Genètica Cardiovascular
IDIBGI C/ Dr Castany s/n
Parc Hospitalari Martí i Julià (M-2)
17290 Salt, Girona
Tel: 872 987087
gencardio.diagnostics@gencardio.com